Pojištění pro Motorkáře na rok 2008/2009

Zaslání návrhu pojištění / uzavření pojistné smlouvy

Po obdržení níže uvedených údajů vypracujeme návrh pojištění a ten do 24 hodin pracovního dne odešleme elektronickou poštou. Po potvrzení (e.mail/ telefon) okamžitě zasíláme psanou smlouvu k podpisu.
V naléhavých případech, jako je například koupě nového motocyklu, jsme schopni pojistit motorku do několika hodin tak, abys mohl z krámu nebo bazaru odjet již na pojištěném stroji.Pokud takovou službu požaduješ, uvěď to do mailu a hlavně připoj telefonické spojení.

ČMO a Kooperativa    


On-line formulář pro "povinné ručení"

CHCI TATO POJIŠTĚNÍ
Druh pojištění:  Povinné ručení    Havarijní pojištění   Obojí 

VLASTNÍK VOZIDLA
Rodné číslo/IČ: Příjmení / Název firmy: Jméno: Titul:
Adresa trvalého pobytu / sídla ulice(místo), č.p.: Obec - dodací pošta: PSC:

DRŽITEL VOZIDLA
Rodné číslo/IČ: Příjmení / Název firmy: Jméno:

A. ÚDAJE O VOZIDLE
Druh vozidla: Tovární značka, typ: Datum uvedení do provozu (ev. stačí měsíc a rok):
VIN (č. karoserie/podvozku):   Registrační značka: Série a číslo tech. průkazu (velký) vozidla:

Je vozidlo určeno pro přepravu nebezpečných věcí:   Ano   Ne

Palivo:     benzin     nafta     elektrina     plyn     ostatní

Zdvihový objem v cm³: Výkon motoru v kW: Počet míst k sezení:

B. POVINNÉ RUČENÍ
Název varianty pojištení:
STANDARD
BENEFIT
Limit pro škodu na zdraví nebo usmrcení
Limit pro věcnou škodu a ušlý zisk
54 milionů
35 milionů
70 milionů
70 milionů

Frekvence placení:  1 - roční       2 - pololetní       3 - čtvrtletní
Počátek pojištění (DD.MM.RRRR):   Konec pojištění (DD.MM.RRRR):
Chci započítat BONUS: měsíců

C. HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ
Název varianty pojištení: All risk Sezónní havárie
Částečná havárie

Frekvence placení:  1 - roční       2 - pololetní       3 - čtvrtletní
Spoluúčast:  5% min. 5 000,-       10% min. 10 000,-
Počátek pojištění (DD.MM.RRRR): Konec pojištění (DD.MM.RRRR):
Chci započítat BONUS: měsíců

DOPLNUJÍCÍ INFORMACE
E-mailová adresa:
Jsi členem České Motorkářské Organizace nebo Southern Cruisers Riding Clubu Czechia?  Ano    Ne 
Pokud ano uveď číslo členské karty ČMO nebo # SCC :

  
Pojištění technicky zajišťuje Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group