ČESKÁ MOTORKÁŘSKÁ ORGANIZACE

Závazná přihláška

OSOBNÍ ÚDAJE
Jméno: Příjmení: Přezdívka: Rodné číslo:
Série a číslo OP: Adresa elektronické pošty:    
   
 
BYDLIŠTĚ
Adresa trvalého pobytu - ulice(místo), č.p.: Obec - dodací pošta: PSČ:
Okres:    
   
 
TELEFONY
Telefon domů: Denní telefonní číslo: Mobilní telefon: Fax:
 
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Jste členem nějakého klubu?  Ano    Ne 
Pokud ano uveďte jeho název :
 
Tučně vytištěná pole jsou povinná.
Veškeré údaje získané z tohoto formuláře považujeme za důvěrné a zavazujeme se, že je neposkytneme třetí straně.
Formulář přihlášky je samozřejmě možno ofotit.
Jak zaplatit členský příspěvek ? Členský příspěvek je 400,-Kč na dva roky. Zaslat nám ho můžete složenkou nebo bankovním převodem a to na účet č. 210 722 001 / 2400 vedený u Expandia Banky v Praze.
Vždy uvádějte variabilní symbol, kterým je vaše celé rodné číslo bez lomítka.
Po obdržení platby Vám zašleme členskou kartu, nášivku a samolepky ČMO.

  


(C) Česká Motorkářská Organizace 1999 - 2001
Veškerá práva vyhrazena