Ahoj Motorkáři,

Parlament se usnesl na nových změnách zákona o provozu na pozemních komunikacích. Jedná se o vládní návrh 477/0. Zatím, bohudík, neplatí.

Já jsem pro vás vybral několik zajímavých bodů, které by stály za informaci a případně i za diskusi.

Tak nejprve věci, o kterých si myslíme, že nejsou zrovna šťastné.

1. Povinnost mít za jízdy na motocyklu, ale i na mopedu , na hlavě nasazenou a řádně připevněnou přilbu schváleného typu.

2. Dojde-li při dopravní nehodě ke hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 20 000 Kč, jsou účastníci dopravní nehody povinni neprodleně ohlásit dopravní nehodu policistovi.

Dojde-li při dopravní nehodě ke hmotné škodě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech nižší než 20 000 Kč, jsou účastníci dopravní nehody povinni ohlásit tuto nehodu policistovi, jestliže se nedohodnou na zavinění nebo byla-li hmotná škoda způsobena na majetku třetí osoby.

Změny týkající se řidičských oprávnění a řidičských průkazů

Skupiny a podskupiny

A - Opravňuje k řízení motocyklu s postraním vozíkem nebo bez něj

A1 - Opravňuje k řízení lehkých motocyklů o objemu válců nepřesahujícím 125cm3 a o výkonu nejvýše 11 kW

AM - Opravňuje k řízení mopedů a malých motocyklů s objemem válců nepřesahujícím 50 cm3 a maximální konstrukční rychlostí 45 km/h

B - Opravňuje k řízení motorových vozidel a motocyklu o výkonu nad 25 kW nebo s poměrem výkon/váha přesahujícím 0,16 kW/kg nebo motocyklu s postranním vozíkem a s poměrem výkonu/váha přesahujícím 0,16 kW/kg, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče.

Věková hranice pro vydání jednotlivých řidičských oprávnění

Od 15 let můžete jezdit na motocyklu do 50 cm3, od 16 let na motocyklu do 125 cm3, od 18 let na motorce, která nemá větší výkon než 25kW a od 21 let můžete jezdit na čem chcete.

Pokud tento vládní návrh opravdu vejde vplatnost, budete si muset nejspíš nechat vyměnit stávající řidičský průkaz a to následovně. Řidičské průkazy vydané do 30. června 1964 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do dvou let ode dne nabytí účinnosti zákona. Řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do dne nabytí účinnosti zákona jsou jejich držitelé povinni vyměnit do pěti let od nabytí účinnosti zákona.

Nově se omezuje platnost řidičského průkazu na 10 let. Řidičský průkaz po uplynutí doby platnosti bude držiteli řidičského oprávnění vyměňován na žádost automaticky, tj. bez přezkušování nebo jiných podmínek. Důvodem omezení platnosti je pouze potřeba aktualizace řidičského průkazu, zejména podoby držitele řidičského oprávnění, jeho osobních údajů apod.

Něco pro osvěžení paměti

1. Rychlost mimo obec je 90 km/h, na dálnici a silnici pro motorová vozidla je nejvyšší rychlost 130 km/h. Toto platí pro vozidla do 3.500 kg. Ostatní smí jet rychlostí nejvýše 80 km/h. V obci se smí jet maximálně 50 km/h a jde-li o dálnici nebo silnici pro motorová vozidla, nejvýše 80 km/h.

2. Ve vzdálenosti 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km/h. Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše 50 km/h

3. Motocykl a moped musí mít za jízdy rozsvícena obrysová a potkávací světla. V období od 1.11. do 31.3 musí mít vozidlo za jízdy rozsvícena obrysová světla a potkávací světla nebo obrysová světla a světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu 2). Vozidlo nesmí jet s rozsvícenými obrysovými světly, nejsou-li současně rozsvícena potkávací nebo dálková světla nebo světla pro denní svícení. Přední a zadní světla do mlhy smí řidič užít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště; přitom nesmí jet rychlostí vyšší než 50 km/h a na dálnici a silnici pro motorová vozidla vyšší než 80 km/h.

Celý návrh zákona má cca 50 stránek a můžete si ho přečíst na www.czmo.cz. Tímto děkuji Markovi Haliřovi, který mě na tento zákon upozornil. Já jsem se snažil vybrat pouze nejdůležitější body, které se týkají zejména motorkářů.

Čekáme na vaše ohlasy a to mailem na adresu info@czmo.cz a nebo poštou na adresu

Česká Motorkářská Organizace

Nádražní 54

150 00 Praha 5

Užívejte si sluníčka a jízdy na vašich miláčcích a hlavně lítejte pomalu a nízko.

Ondra Dekoj

viceprezident ČMO


Návrat na domovskou stránku Zpět(c) Česká Motorkářská Organizace 1999-2000
Veškerá práva vyhrazena