Tiskové zprávy ČMO

Česká Motorkářská Organizace aneb Boj za práva motorkářů.

 

Ahoj motorkáři,

 

rok se s rokem sešel a já bych chtěl navázat na článek, který vyšel minulý rok v listopadovém a prosincovém čísle Bikes Infa.

Tam se mimo jiné o ČMO psalo:

Naším cílem je mít v každém, byť malém, místě alespoň jednoho motorkáře, který okolo sebe sdruží několik svých přátel a bude s námi v nepřetržitém kontaktu. Celá Česká Motorkářská Organizace by měla fungovat jako bleskurychlý informační kanál, díky kterému i v té nejzapadlejší vesničce budou vždy čerstvé informace ohledne motocyklového dění. Předem bych chtěl předejít nedorozuměním v tom smyslu, že CMO je nějaký motocyklový klub nebo „gang“, není tomu tak. Jde o svobodné sdružení všech lidiček sympatizujících s motocykly, kteří společně táhnou za jeden provaz a stanou se tak

nepřehlédnutelnými! Tedy jinými slovy motocyklový klub nebo jakékoli motorkářské sdružení bude vítanou složkou ČMO pokud se bude hlásit ke stejným principům. Je-li tedy ve vašem okolí motorkář „organizátor“ sdružující okolo sebe více kamarádů na dvou kolech a není mu lhostejná budoucnost motocyklů v Čechách řeknete mu, aby se na nás obrátil pro bližší informace.

 

Tak to bylo trochu na připomenutí toho co bylo před rokem. A co se od té doby změnilo ? Již asi měsíc je oficiálně zaregistrována na Ministerstvu vnitra Česká Motorkářská Organizace (ČMO) a stejnou dobu aktivně pracuje. V tuto chvíli máme pohromadě databázi spolků a jednotlivců, kteří se nám ozvali již minulý rok na základě článku "Boj za práva motorkářů". Připravujeme několik projektů, které by nám všem měly v brzké době začít přinášet výsledky. Jedná se například o právnickou pomoc, informování o připravovaných legislativních úpravách, prosazování motorkářů na veřejném poli,  aktivity proti krádežím motorek, slevy v některých moto obchodech a různé další aktivity.
Členem České Motorkářské Organizace se může stát "každý" občan ČR prostřednictvím místí organizace ČMO. Seznam místních organizací bude zveřejněn na Internetu, v ČMN a v časopise Bikes Info. Členský příspěvek je stanoven na 200,-Kč a může být uhrazen složenkou, bankovním převodem a časem i prostřednictvím internetu. Členský příspěvek je na dobu jednoho roku. Po obdržení příspěvku vám bude zaslána členská karta. Tato karta bude nepřenosná.
S rozvojem Internetu, jako moderního komunikačního média, preferujeme korespondenci přes internet. Zároveň nejvíce souhrnných informacích naleznete právě na internetu a to na našich internetovských stránkách www.czmo.cz.

Ostatní komunikační média jako fax, telefon, klasická pošta nejsou vyloučena, ale budeme je používat v co nejmenší míre kvuli časovým a i finančním nárokům. Ještě bych rád zdůraznil systém komunikace. Jde vlastně o pyramidové uspořádaní. Informace z centra ČMO jdou do místních organizací a z nich jednotlivým členům. Stejně tak obráceně. Tento způsob je podle nás efektivní a rychlý. Tak to by bylo asi pro začátek všechno. O dalším vývoji a změnách vás budeme informovat.

 

                                                                 Ondra Dekojmsn.Altas je oficiálním partnerem ČMO pro Internet

Návrat na domovskou stránku Zpět(c) Česká Motorkářská Organizace 1999-2000
Veškerá práva vyhrazena